- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -
_______________________________________________________________________________

Městská nemocnice Ostrava

Dětský rehabilitační stacionář

Dětský rehabilitační stacionář je státním zdravotnickým zařízením, detašovaným pracovištěm Městské nemocnice v Ostravě.

Hlavním cílem je zajištění především včasné a komplexní rehabilitace u dětí, jejichž zdravotní stav si to žádá. Důraz je kladen na sledování dětí s riziky raného období s cílem zajistit co nejdříve adekvátní léčebnou rehabilitaci. Komplexní rehabilitace je poskytována především dětským pacientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Jedním z typických rysů je úzká spolupráce s celou rodinou handicapovaného dítěte.


Primářka stacionáře-pověřená řízením: MUDr. Jana Švandová
Vrchní sestra stacionáře: Mgr. Darja Waczyńska


foto 01

foto 02

_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: