- Fotky z aplikace a použití magnetoterapie -


Rehabilitační stacionář Nivy Zlín

Rehabilitační stacionář Nivy Zlín
Rehabilitační stacionář se nachází v klidné lokalitě města Zlína uprostřed velké zahrady s hracími centry. Je to dvoupatrová vila darovaná městu panem Hanzelkou. Děti jsou rozděleny do dvou oddělení s hernou a ložnicí. Součástí budovy je třída ZŠ praktické a ZŠ speciální, dvě pracovny speciálních pedagogů pro individuální program, pracovna speciálního pedagoga pro logo, dvě pracovny fyzioterapeutů s vodoléčbou a další technické zázemí. Jsme nestátní zdravotnické zařízení, organizační složka statutárního města Zlína, certifikované pracoviště bazální stimulace.

Poskytujeme péči zdravotnickou a výchovně - vzdělávací dětem s kombinovaným postižením od 1 - 10 let věku.
Jedná se o děti ve všech pásmech mentálního postižení, včetně těžkého a hlubokého s přidruženou tělesnou či smyslovou vadou (těžké poruchy hybnosti, PAS a autistické rysy, genetické vady, DMO, ADHD, poruchy chování a jiné). Provoz je nepřetržitý od pondělí 6. 00 hod. do pátku 16. 00 hod. Kapacita Rehabilitačního stacionáře je 30 dětí ze Zlína a okolních měst a obcí.

Vedoucí: Romana SagnerováFotografie našich dětí zapolohovaných v magnetopřístrojích firmy Renaissance:

foto01 foto02

foto03 foto04


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: