- Názory odborníků -
_________________________________________________________________________________

Výsledky klinického zkoušení přístroje RENAISSANCE® určeného pro nízkofrekvenční pulsní magnetoterapii.

MUDr. Libuše Vereščáková, praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jiří Vereščák, chirurgická ambulance
Týniště n. Orlicí - Rychnov n. Kněžnou, 7. 2. 2002


Pro klinické testování byly použity magnetoterapeutické přístroje řady RENAISSANCE®,
typ R2000 Standard a R2001. Mezi oběma typovými řadami nebyly ve výsledném efektu
pozorovány výrazné odlišnosti. Zejména staršími pacienty kladně hodnocena jednoduchá
obsluha generátoru pulsů včetně zvukového upozornění ukončení programu.

Typ R2001 má lepší koženkový praktický omyvatelný obal s možností aplikace kruhovým
aplikátorem, ale nutno odhlédnout od vyšší ceny. Rovněž vhodnější pro transport,
je méně náchylný k opotřebení nebo poničení.

MGT byla prováděna v časovém úseku od 1.6.2001 do 30.11.2001 v horizontu (a) dlouhodobá
a nebo (b) krátkodobá. Provedeno na souboru celkem 21 pacientů. Věkový průřez 21 až 79 let.
Ze souboru poměr 10 mužů a 11 žen. Soubor vybrán náhodně. Aplikace rozděleny
na dlouhodobou a krátkodobou magnetoterapii (zkráceně MGT).

(a) Dlouhodobá MGT
Aplikováno na osmi případech ze souboru. Poměr 4 muži a 4 ženy. Všechna MGT zahájena
pro bolestivé stavy. Jen ve dvou případech je analgetický efekt slabý nebo žádný
(calcaneodynie při calcaru a čerstvý narůstající syndrom karpálního tunelu).
U čtyřech pacientů je hodnocena úleva 70-100%. U zbývajících dvou je analgetický
účinek asi 50-60%.
Ve všech případech pokračováno v regeneračním programu. U tří ze šesti
je trvalá úleva až do konce testovaného období, přičemž tato skupina je ve 3 totožná
se skupinou maximálního efektu. Ve třech případech je analgesie kolísající okolo 50 %.
Jako velmi zajímavá se jeví skutečnost, že u dvou pacientů dochází v průběhu léčby
MGT k objektivnímu zlepšení pohyblivosti kloubů, a to při omezení dlouhodobého
charakteru
(jedná se o syndrom zmrzlého ramene, stav po ostetomii obou kyčelních kloubů
u kvadruplegika).

(b) Krátkodobá MGT
Prováděno u třinácti pacientů ze souboru. Poměr 5 mužů a 8 žen. Program vždy zahájen
jako analgetický. Ve dvou případech nepozorováno žádné zlepšení. V šesti případech
prokazatelná úleva 80-100 %. Ve třech případech hodnocena úleva od bolesti
50-70 %, ve dvou posledních případech méně výrazná úleva asi 30-40 %.
Jednoznačně 100 % efektu u stavů poúrazových, poměrně překvapivá úleva
při boreliové myalgii.


_____________________________________________________________________________

- zpět na hlavní stránku rubriky: Názory odborníků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: