- Zkušenosti s magnetoterapií -

Nemocnice - vyjádření primářů


Nemocnice milosrdných sester Kroměříž

Nemocnice Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži

Nemocnice Milosrdných sester je nestátní zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Jeho zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži je lůžkové zdravotnické zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných, které poskytuje následnou péči s využitím komplexní léčby režimové, dietetické a medikamentózní spojené s rehabilitační péčí, přičemž je kladen zvýšený důraz na odbornou ošetřovatelskou péči. Převážně jsou hospitalizováni geriatričtí pacienti.

Součástí péče o pacienta je holistický přístup, který chápe čtyři dimenze člověka. Fyzické, psychické, sociální a duchovní. Tyto dimenze je nutno integrovat do ošetřovatelské praxe. Zdravotnické zařízení prostřednictvím pastoračního asistenta (nebo duchovního) nabízí pacientovi také možnost podpory v duchovní oblasti.

Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pacienta a objemem finančních zdrojů dostupných na úhradu zdravotní péče.

V celém areálu nemocnice je 105 lůžek.Využití magnetoterapie v Nemocnici Milosrdných sester Kroměříž:

V rámci projektu Renaissance jsme získali elektromagnetický přístroj, který pravidelně používáme asi u 3 pacientů 2x denně po dobu 30minut. S nejčastějšími programy P0, P2, P6, P9 a to u pacientů, kteří měli úraz (fraktury a jiné). Významný analgetický efekt má magnetoterapie u pacientů s artrózou ramenních a kolenních kloubů. Rovněž dobrý analgetický efekt magnetoterapie vnímáme u pacientů s bolestmi ramenních kloubů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu.

Je obtížné sumarizovat celkový léčebný efekt magnetoterapie u všech našich pacientů. Přesto si však uvědomujeme významný přínos této doplňkové léčby pro naše pacienty, kdy pacienti po magnetoterapii popisují vymizení nebo zmenšení bolestí, což umožňuje jejich větší mobilitu.


Hlavní-vrchní sestra NMS: Tenčíková Martina


Originál vyjádření: Nemocnice milosrdných sester Kroměříž


- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: