- Zkušenosti s magnetoterapií -

Mateřské, základní a střední školy speciální
_______________________________________________________________________________

Mateřská škola a základní škola speciální DIAKONIE ČCE Praha 4

Naše škola vznikla v roce 1993 jako součást Střediska Zvonek Diakonie ČCE. Zřizovatelem školy je Diakonie Českobratrské církve evangelické. 1. 1. 2004 škola získala vyčleněním ze střediska Zvonek vlastní právní subjektivitu.

Posláním školy je výchova a vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením.Jedním z hlavních úkolů, které si škola vymezila je mít ve škole šťastné děti - to jsou pro nás děti veselé, smějící se, radující se, hrající si, mající zájem o dění ve škole, těšící se do školy , děti kamarádské, přátelské a hlavně spokojené. Chceme vytvořit školu plnou pohody a radosti, školu, kde bude dobře žákům i učitelům.

Žáci jsou rozdělováni do tříd nejen podle věku, ale i podle stupně postižení. Ve třídách je malý počet žáků: 5–7 dětí. Ve většině tříd se žákům věnují 2 pedagogičtí pracovníci. Učitel tak může pracovat individuálně s každým žákem. Žáci získávají znalosti ve čtení, psaní, počtech a výchovách. Učivo je zařazeno do bloku, dělené relaxačními chvilkami a hraním. Klade se důraz na pracovní výchovu i na sebeobsluhu. Při výuce se využívají speciální pomůcky a učebnice.

Vzdělávání a výchova probíhá v mateřské škole a v základní škole speciální. Při ZŠ speciální je zřízen přípravný stupeň. Pro děti s velmi těžkým mentálním postižením máme tzv. rehabilitační třídu.

Součástí školy je internát a školní jídelna. Internát je využíván zejména mimopražskými žáky.

Počet žáků ve škole se udržuje mezi 40 – 45 dětmi. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 40 žáků s mentálním handicapem různého typu a stupně postižení, děti s kombinovanou vadou a děti s autismem. Věkové složení žáků je od 3 do 18 let. Péči o tyto děti a žáky zastává 15 pedagogických pracovníků a 4 provozní zaměstnanci.


foto 01


Vážená slečno Sochová,
dovolte mi, abych Vám poděkovala jménem svým, svých spolupracovníků a hlavně dětí za zakoupení magnetoterapeutických přístrojů, které slouží našim dětem k rehabilitaci i k minimalizaci bolestí spojených s tělesným handicapem. Velmi jsme uvítali Vaše vstřícné a ochotné jednání, kterým jste nám nabídla vyhledání sponzorů a v rámci Projektu Renaissance v brzké době dodala slíbené přístroje, které slouží našim dětem k rehabilitaci a k minimalizaci bolestí spojených s tělesným handicapem.

Jsme nezisková organizace a naše finanční prostředky jsou přesně určeny, k jakým účelům (jen neinvestiční výdaje) mohou být použity. Proto vítáme každou možnost, jak zlepšit prostředí a usnadnit život postiženým dětem. Jsme rádi, že existují lidé, jimž není lhostejný život postižených a jsou ochotni sponzorovat i tuto část společnosti.

Ještě jednou upřímně děkujeme.

Mgr. Květa Pekařová, ředitelka
_________________________________________________________________________

- zpět na výběr všech příspěvků -


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: