- Názory odborníků -

(Klikněte na název příspěvku, který si chcete přečíst.)
_________________________________________________________________________________

MUDr. Libuše Vereščáková a MUDr. Jiří Vereščák

MUDr. Jaroslav Křivánek (2)

Doc. MUDr. Igor Šalanský, CSc.

Mgr. Pavel Beneš

MUDr. Jaroslav Křivánek

MUDr. Miluše Jiřišťová

Prim. MUDr. Vladimír Buran

MUDr. Kamila Slezáková

Prim. MUDr. Eva Nečasová


Magnetoterapeutické přístroje Renaissance používají: